Vườn hồng 1ha, thu 1 tỷ đồng 1 tháng sau 5 năm làm việc

Vườn hồng 1ha, thu 1 tỷ đồng 1 tháng sau 5 năm làm việc

Trồng hoa hồng 1ha, thu 1 tỷ 1 tháng, sau 5 năm trồng, trẻ, dám làm, quyết tâm và kế quả mỹ mãn…. SHA – Songhongagri.com cung cấp cho khách hàng hàng những sản phẩm nông nghiệp sạch: Đất vi sinh Sông Hồng, Phân trùn quế sông hồng, Phân bò Sông Hồng, Phân bò khô, phân bò […]